Ukradený liberalismus
RSS

Ukradený liberalismusZDENĚK KOUDELKA

Slovenský předseda vlády Robert Fico při projevu na Cyrilometodějských slavnostech 5. 7. 2024 na Děvíně prohlásil: „Chci učinit velkou výzvu, musíme všichni společně postavit obrovskou hráz nesmyslným progresivním a liberálním ideologiím, které se šíří jako rakovina. Jsou to ideologie, které poškozují tuto zemi, jsou to ideologie, které vznikly možná jen předevčírem. Já nechci, aby Slovensko patřilo mezi země, které dělají ze západní civilizace karikaturu. My jsme hrdý národ, my nebudeme kvůli těmto módním trendům měnit Ústavu SR nebo naše zákony.“.

Navázal tak na slova dřívějšího slovenského premiéra Jána Čarnogurského (1991-92), který již na počátku 90. let 20. st. ke zděšení tehdejší pražské kavárny prohlásil, že po porážce komunismu křesťanství čeká zápas s liberalismem, a obdobně v  rozhovoru pro Parlamentní listy.cz 18. 10. 2019 uvedl: „Liberalismus je horší než komunismus v tom, že míří na základní instituty společnosti jako rodina, bioetické vztahy, morální a kulturní hodnoty pocházející z Bible .“ .
Oba významní slovenští státnici mají pravdu. Bohužel, protože liberalismus v původním slova smyslu si to nezaslouží. Liberalismus pochází z latiny, kde liber znamená svobodný a liberalis svobody. Původně liberalismus v 18. století až do poslední třetiny 20. století znamenal politicky totéž, co svobodomyslný. V politice a státovědě byl spojen s parlamentem jako hlavním orgánem demokratické moci, s dělbou moci, svobodami člověka proti státu a v ekonomice s minimem regulací a státních intervencí.
Dnes toto slovo je pravým opakem všeho toho, co znamenalo dříve. Politické síly, které se označují za liberální (Macron ve Francii, STAN u nás) jsou extrémními zastánci státních intervenci a dotací všeho druhu – od zákazu spalovacích motorů, manipulativním zdražováním energií v rámci politiky zeleného údělu, oslabení volených orgánů ve prospěch různých lobbistických nátlakových skupin. Liberálové jsou i pachatelé cenzurních zásahů ve jménu jakési korektnosti a ze snahy po likvidaci pluralitních názorů, jako bylo například vypnutí vládě nepohodlných webů iniciované vládou Petra Fialy v únoru 2022.
Nejvíc ničící jsou však jejich plány v oblasti společenské, kde skrze uchopení moci ve státě chtějí oslabit tradiční rodinu, přirozené otcovství mužů a mateřství žen. Politický liberalismus se dnes stal pokračovatelem dřívějších totalitních režimů s plány sociálního inženýrství a snahu vytvořit „nového, lepšího“ člověka. Po člověku sovětském má přijít člověk bruselský. Staré snahy v novém ideologickém hávu.
Tak se změnil obsah slova liberalismus v latině, jeho původní význam v českém/moravském jazyce svobodomyslný zůstal nezměněn. Proto strany hájící původní svobody liberalismu dnes u nás nadále užívají slovo svoboda ve svém názvu – Svoboda a přímá demokracie, Svobodní. Stejně je tomu v němčině Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs). Jsem smutný, jak se slovo liberalismus zprofanovalo a znamená pravý opak toho, co původně. Kdyby to viděli otcové liberalismu od Adama Smithe po Friedricha Augusta von Hayeka, zaplakali by.
The post Ukradený liberalismus first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden